MEZINÁRODNÍ KLINICKÉ STUDIE PRO DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ S AUTISMEM

VÍTEJTE! Tato webová schránka Vám poskytne informace o dvou běžících klinických studiích, které hodnotí novou možnou léčbu pro děti a dospívající s poruchami autistického spektra (PAS).

První výsledky prokázaly, že zkoušený lék může být účinný u dětí a dospívajících s poruchami autistického spektra v jejich problémech s komunikací a vztahy s ostatními. Výzkum je také prováděn s cílem zjistit více informací o účinnosti a bezpečnosti léčby.

 

MEZINÁRODNÍ KLINICKÉ STUDIE PRO DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ S AUTISMEM

VÍTEJTE! Tato webová schránka Vám poskytne informace o dvou běžících klinických studiích, které hodnotí novou možnou léčbu pro děti a dospívající s poruchami autistického spektra (PAS).

První výsledky prokázaly, že zkoušený lék může být účinný u dětí a dospívajících s poruchami autistického spektra v jejich problémech s komunikací a vztahy s ostatními. Výzkum je také prováděn s cílem zjistit více informací o účinnosti a bezpečnosti léčby.

 

O poruchách autistického spektra (PAS)


Děti a dospívající s poruchami autistického spektra vykazují mnohočetné a přetrvávající problémy v sociální komunikaci a interakci.

ZOBRAZIT VÍCE

Co je to klinická studie?


Klinická studie probíhá při účasti dobrovolníků. Testuje lék nebo zdravotnický prostředek. Takovéto studie slouží k…

ZOBRAZIT VÍCE

O poruchách autistického spektra (PAS)


Děti a dospívající s poruchami autistického spektra vykazují mnohočetné a přetrvávající problémy v sociální komunikaci a interakci.

ZOBRAZIT VÍCE

Co je to klinická studie?


Klinická studie probíhá při účasti dobrovolníků. Testuje lék nebo zdravotnický prostředek. Takovéto studie slouží k…

ZOBRAZIT VÍCE

O našich dvou studích pro pacienty s autismem


Studie 001 probíhá u dětí a dospívajících od 7 do méně než 18 let. Studie 002 probíhá u dětí od 2 do méně než 7 let.

ZOBRAZIT VÍCE

Praktické informace


Byly studie schváleny? Kolik návštěv studijního centra je třeba absolvovat v průběhu studie? Jak bude hodnocena účinnost léčby?

ZOBRAZIT VÍCE