Co je to klinická studie?

Klinická studie se provádí při účasti dobrovolníků za účelem testovat lék nebo zdravotnický prostředek, aby se zjistilo, zda je léčba bezpečná a účinná.

Proč jsou klinické studie důležité?

Cílem klinické studie je získat informace o bezpečnosti a účinnosti léčby.

Dříve, než se lék dostane na trh, musí projít několika klinickými studiemi, které sledují přínosy a rizika léčby.

Výslekdy jsou poskytnuty Zdravotním úřadům, které na jejich základě rozhodnou, zda je léčba účinná a bezpečná pro pacienty.

Jak jsou klinické studie prováděny?

Je pravidlem, že klinickou studii vede studijní lékař. Na studii se podílí také studijní tým, ve kterém mohou být další lékaři, sestry, sociální pracovníci a další zdravotničtí odborníci.
Studie může probíhat na více místech (nemocnice, universtity, ambulance, apod.) podle toho, kdo se na studii podílí.