Děti a dospívající s poruchami autistického spektra vykazují mnohočetné a přetrvávající poruchy v oblasti sociálních vztahů a komunikace spojené s omezením zájmů a stereotypním a opakujícícm se chováním.

Děti a dospívající s poruchami autistického spektra mají potíže se slovní a mimoslovní komunikací. Například nejsou schopni porozumět nebo přiměřeně používat mluvenou řeč, gesta, oční kontakt nebo výrazy tváře .

Další společenská omezení mohou zahrnovat potíže s rozeznáváním emocí a záměrů ostatních lidí, chápáním vlastních emocí, hledáním emocionální pohody u ostatních lidí či zvládání sociálních situací.

Omezené a opakující se chování se může projevovat opakovanými pohyby těla (např. kývání, mávání, točení se, běhání tam a zpět), opakovaným pohybováním předměty, rituálním chováním, omezenými nebo neobvyklými zájmy se specifickým zaměřením nebo potřebou neměnné rutiny či odporem ke změně (děti například vyžadují stejný rozvrh dne, to samé jídlo, oblečení, cestu do školy).

Příčina PAS není stále dobře známá, ale zdá se, že je do značné míry dědičná a uplatňují se i možné rizikové faktory prostředí.

V současné době není žádná schválená léčba na hlavní projevy autismu jako je porucha sociálních vztahů a omezené chování. Léky, které jsou momentálně k dispozici, mají vliv pouze na přídatné projevy autismu jako je nespavost, podrážděnost nebo příznaky deprese.

Cílem klinických studií s autismem je zhodnotit, zda zkoušený lék je účinný a bezpečný na léčbu příznaků poruch autistického spektra u dětí a dospívajících (od 2 do méně než 18 let).