Międzynarodowe badania kliniczne prowadzone u dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Na tej stronie znajdą Państwo informacje na temat dwóch aktualnie prowadzonych badań klinicznych, których celem jest ocena skuteczności nowego leku przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).

Wyniki wstępnych badań wykazały, że badany produkt leczniczy może pomóc dzieciom i młodzieży z ASD w trudnościach w komunikacji społecznej i interakcjach społecznych, których doświadczają. Celem kolejnych, aktualnie prowadzonych badań jest pogłębienie wiedzy na temat bezpieczeństwa i skuteczności terapii.

 

Międzynarodowe badania kliniczne prowadzone u dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Na tej stronie znajdą Państwo informacje na temat dwóch aktualnie prowadzonych badań klinicznych, których celem jest ocena skuteczności nowego leku przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).

Wyniki wstępnych badań wykazały, że badany produkt leczniczy może pomóc dzieciom i młodzieży z ASD w trudnościach w komunikacji społecznej i interakcjach społecznych, których doświadczają. Celem kolejnych, aktualnie prowadzonych badań jest pogłębienie wiedzy na temat bezpieczeństwa i skuteczności terapii.

 

Informacje na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)


Dzieci i młodzież z ASD cechują się licznymi i trwałymi ograniczeniami w komunikacji społecznej i interakcjach społecznych, jak również …

Dowiedz się więcej

Co to są badania kliniczne?


Badania kliniczne to badania naukowe prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa leków lub urządzeń medycznych.

Dowiedz się więcej

Informacje na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)


Dzieci i młodzież z ASD cechują się licznymi i trwałymi ograniczeniami w komunikacji społecznej i interakcjach społecznych, jak również …

Dowiedz się więcej

Co to są badania kliniczne?


Badania kliniczne to badania naukowe prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa leków lub urządzeń medycznych.

Dowiedz się więcej

Informacje o toczących się badaniach w zaburzeniach ze spektrum autyzmu


Badanie 001 jest prowadzone u dzieci w wieku od 7 do mniej niż 18 lat. Badanie 002 jest prowadzone u dzieci w wieku od 2 do mniej niż 7 lat.

Dowiedz się więcej

Informacje praktyczne


Czy badania kliniczne zostały zatwierdzone? Ile wizyt odbędzie się w trakcie badania? W jaki sposób będzie oceniana skuteczność leku badanego?

Dowiedz się więcej