Co to są badania kliniczne?

Badania kliniczne to badania naukowe prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa leków lub urządzeń medycznych.

Dlaczego badania kliniczne są tak ważne?

Badania kliniczne mają na celu poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa i skuteczności powstających leków.

Przeprowadzanie kolejnych badań klinicznych jest niezbędne, aby nowy lek mógł być zarejestrowanowy i ostatecznie wprowadzony na rynek. W badaniach klinicznych oceniany jest profil stosunku korzyści do ryzyka.

Wyniki pochodzące z badań są przekazywane do właściwych instytucji ochrony zdrowia, które na podstawie dostępnych informacji oceniają czy badany lek będzie skuteczny i bezpieczny dla pacjentów.

W jaki sposób prowadzone sa badania kliniczne?

Badania kliniczne zazwyczaj prowadzi się w szpitalach lub medycznych ośrodkach badawczych. Miejsce prowadzenia badań zależy od tego, kto przeprowadza badnie.
Osobami prowadzącymi badania kliniczne są badacze kliniczni lub badacze medyczni. W skład zespołu medycznego zazwyczaj wchodzą lekarze, pielęgniarki, farmaceuci oraz inni kwalifikowani pracownicy medyczni.