1. CO TO JEST PLIK COOKIE?

Plik cookie to mały plik komputerowy, znacznik, umieszczany i odczytywany na przykład podczas przeglądania strony internetowej, czytania wiadomości e-mail, instalowania lub używania oprogramowania bądź aplikacji mobilnej, niezależnie od rodzaju używanego terminala (komputera, smartfona, tabletu itp.)

W niniejszych zasadach wszystkie znaczniki umieszczane i odczytywane na terminalu użytkownika są określane pojęciem „pliki Cookie”.

  1. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGODY

Umieszczanie lub odczytywanie niektórych plików cookie nie wymaga wcześniejszego uzyskania zgody użytkownika, ponieważ nie przetwarzają one żadnych danych osobowych dotyczących użytkownika albo są absolutnie niezbędne do świadczenia żądanej usługi.

Umieszczanie lub odczytywanie plików cookie innych niż wymienione powyżej wymaga uprzedniej zgody użytkownika.

Użytkownik możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się umieszczaniu lub odczytywaniu plików cookie, jakich używa nasza firma poprzez usunięcie ich z urządzeń lub zmianę ustawień swojej przeglądarki.

  1. JAKIE PLIKI COOKIE SĄ WYKORZYSTYWANE PRZEZ NASZĄ FIRMĘ?

Nasza firma używa różnych rodzajów plików cookie, których cele opisano poniżej.

  • Analityczne pliki cookie

Są to pliki cookie, które umożliwiają nam poznanie sposobu użytkowania i wydajność naszej witryny internetowej/ aplikacji w celu ustalenia statystyk, natężenia ruchu oraz korzystania z różnych elementów naszej witryny internetowej/ aplikacji (odwiedzane strony, trasa), co pozwala nam na zwiększenie zainteresowania i ergonomii naszych usług (najczęściej odwiedzane strony lub zakładki, najczęściej czytane artykuły itp.).

W przypadku wyrażenia zgody (przyzwolenia) firma SERVIER prześle pliki cookie umożliwiające zbieranie informacji absolutnie niezbędnych do celów, jakie opisano w poniższej tabeli.

Są to następujące pliki cookie:

Nazwa pliku cookieGromadzone daneCelOkres przechowywania
Google AnalyticsAdres IPAnaliza odwiedzających13 miesięcy
  1. W JAKI SPOSÓB NALEŻY USTAWIĆ PRZEGLĄDARKĘ, SMARTFON CZY OPROGRAMOWANIE?

Wszelka zmiana ustawień może prowadzić do modyfikacji nawigacji użytkownika na naszej stronie, a tym samym do modyfikacji warunków dostępu do niektórych usług/funkcji, które wymagają użycia plików cookie. Użytkownik może zezwolić lub odmówić zapisywania plików cookie w swoim terminalu i zmienić jego ustawienia w dowolnym momencie.


W przypadku zgody udzielonej przez użytkownika na zapisywanie plików cookie w oprogramowaniu przeglądarki są one przechowywane w przeznaczonym na to miejscu w terminalu użytkownika.


W przypadku odmowy użytkownika dotyczącej zapisywania plików cookie w jego terminalu lub usunięcia już zapisanych tam plików użytkownik nie będzie mógł więcej korzystać z pewnych funkcji, które są niezbędne do nawigacji w niektórych obszarach witryny internetowej. W takim przypadku nasza firma odrzuca wszelką odpowiedzialność za konsekwencje związane z gorszym funkcjonowaniem naszej witryny internetowej/ aplikacji, spowodowane niemożnością zapisywania lub przeglądania plików cookie niezbędnych do takiego funkcjonowania, wynikającą z odmowy lub usunięcia takich plików przez użytkownika.

W jaki sposób ustawić swoją przeglądarkę?

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie. Użytkownik może jednak zdecydować o zablokowaniu tych plików cookie lub poprosić przeglądarkę o powiadomienie, gdy strona spróbuje zainstalować plik cookie na jego urządzeniu.


Należy skorzystać z menu pomocy w swojej przeglądarce, aby ustawić pliki cookie zgodnie z własnymi preferencjami. Poniżej znajdują się linki do instrukcji dotyczących ustawień plików cookie dla głównych przeglądarek:

Jak skonfigurować ustawienia prywatności w smartfonie/ tablecie?

Użytkownik może zdecydować o zmianie ustawień prywatności swojego smartfona/tabletu.

W celu ustawienia prywatności: