MEDZINÁRODNÉ ŠTÚDIE O AUTIZME U DETÍ A DOSPIEVAJÚCICH

VITAJTE! Táto webová stránka Vám poskytne informácie o 2 prebiehajúcich klinických štúdiách, ktoré overujú novú možnú liečbu detí a dospievajúcich s poruchou autistického spektra (PAS).

Prvé výsledky ukázali, že uvedená skúšaná liečba by mohla pomôcť deťom a dospievajúcim s PAS pri ich ťažkostiach s komunikáciou a vzťahmi s inými ľuďmi. V súčasnosti pokračuje ďalší výskum na overenie bezpečnosti a účinnosti tejto liečby.

 

MEDZINÁRODNÉ ŠTÚDIE O AUTIZME U DETÍ A DOSPIEVAJÚCICH

VITAJTE! Táto webová stránka Vám poskytne informácie o 2 prebiehajúcich klinických štúdiách, ktoré overujú novú možnú liečbu detí a dospievajúcich s poruchou autistického spektra (PAS).

Prvé výsledky ukázali, že uvedená skúšaná liečba by mohla pomôcť deťom a dospievajúcim s PAS pri ich ťažkostiach s komunikáciou a vzťahmi s inými ľuďmi. V súčasnosti pokračuje ďalší výskum na overenie bezpečnosti a účinnosti tejto liečby.

 

Čo je porucha autistického spektra (PAS)


U detí a dospievajúcich s PAS sa prejavuje množstvo porúch v oblasti sociálnej komunikácie a interakcie, spojených s obmedzením…

Chcem vedieť viac

Čo je klinická štúdia?


Klinická štúdia slúži na vyskúšanie lieku alebo prostriedku zdravotnej techniky, účastnia sa jej dobrovoľníci.

Chcem vedieť viac

Čo je porucha autistického spektra (PAS)


U detí a dospievajúcich s PAS sa prejavuje množstvo porúch v oblasti sociálnej komunikácie a interakcie, spojených s obmedzením…

Chcem vedieť viac

Čo je klinická štúdia?


Klinická štúdia slúži na vyskúšanie lieku alebo prostriedku zdravotnej techniky, účastnia sa jej dobrovoľníci.

Chcem vedieť viac

Informácia o našich 2 štúdiách o autizme


Štúdia 001 je určená pre deti vo veku od 7 do menej ako 18 rokov. Štúdia 002 je určená pre deti vo veku od 2 do menej ako 7 rokov.

Chcem vedieť viac

Praktické informácie


Majú tieto klinické štúdie potrebné schválenia? Koľko sa vyžaduje návštev v priebehu štúdie? Ako sa bude hodnotiť efekt lieku?

Chcem vedieť viac