Čo je klinická štúdia?

Klinická štúdia slúži na vyskúšanie lieku alebo prostriedku zdravotnej techniky, účastnia sa jej dobrovoľníci. Cieľom klinickej štúdie je získať údaje o účinnosti a bezpečnosti liečby.

Prečo sú klinické štúdie dôležité?

Zámerom klinickej štúdie je získať údaje o účinnosti a bezpečnosti liečby.

Predtým, než sa liek dostane na trh, musí prejsť niekoľkými klinickými štúdiami, v ktorých sa sledujú prínosy a riziká liečby.

Výsledky sa potom predkladajú zdravotníckym úradom, ktoré na základe týchto výsledkov rozhodnú, či liek je účinný a bezpečný pre pacientov.

Ako sa robia klinické štúdie?

Je pravidlom, že klinickú štúdiu vedie študijný lekár. Na štúdii sa podieľa výskumný tým, v ktorom môžu byť ďalší lekári, zdravotné sestry, sociálni pracovníci a ďalší zdravotnícki odborníci.
Klinická štúdia sa môže konať na viacerých miestach (nemocnice, univerzity, ambulancie), podľa toho, kto sa na štúdii podieľa.