U detí a dospievajúcich s PAS sa prejavuje množstvo porúch v oblasti sociálnej komunikácie a interakcie, spojených s obmedzením záujmov a stereotypným či repetitívnym /opakovaným/ chovaním.

Deti a dospievajúci s PAS majú ťažkosti so slovnou a mimoslovnou komunikáciou. Napríklad nie sú schopní porozumieť, alebo primerane používať: hovorenú reč, gestá, očný kontakt alebo výrazy tváre.

Ďalšie spoločenské obmedzenia môžu nastať pri rozpoznávaní emócií a zámerov u iných ľudí, chápaní vlastných emócií, vyžadovaní emocionálneho komfortu od iných ľudí alebo pri pocite neschopnosti riešiť sociálne situácie.

Obmedzené a repetitívne chovanie sa môže prejavovať opakovaním pohybov tela (napr. kolísaním, kývaním, točením sa, behaním tam a späť,) opakovaným pohybovaním predmetmi, rituálnym chovaním, obmedzenými, alebo neobvyklými záujmami so zvláštnym zameraním alebo potrebou nemennej rutiny či odporom ku zmenám (rovnaký režim dňa, to isté jedlo, oblečenie, cesta do školy.)

Príčina PAS nie je zatiaľ úplne známa, ale zdá sa, že je do značnej miery geneticky dedičná a boli zaznamenané aj možné rizikové faktory životného prostredia.

Momentálne nie je schválená žiadna liečba základných prejavov autizmu, ktorými sú narušená sociálna interakcia a neprimerané chovanie. Lieky, ktoré sú aktuálne dostupné ovplyvňujú iba prídavné príznaky autizmu, ako nespavosť, podráždenosť alebo depresivita.

Cieľom klinických štúdií o autizme je zistiť, či je skúšaná liečba účinná a bezpečná, aby mohla byť požitá na liečbu prejavov poruchy autistického spektra u detí a adolescentov (od 2 do 18 rokov).