Servier je zadávateľom tejto webovej stránky a uvedených 2 štúdií o autizme. Servier je medzinárodná farmaceutická skupina, založená vo Francúzsku Ústredie firmy je vo Francúzsku a firma je je riadená neziskovým fondom

Základné číselné údaje

  • 100 miliónov pacientov, liečených denne
  • 22 700 zamestnancov celosvetovo
  • 5 hlavných liečebných oblastí: rakovina, srdcovocievne ochorenia, imunológia, neuropsychiatria a cukrovka
  • Pôsobnosť v 149 krajinách
  • 25% celkových príjmov sa investuje do výskumu
  • 3 výskumné ústavy a 16 výrobných závodov

Ak chcete získať viac informácií o Servier group, navštívte, prosím, naše webové stránky

logo servier